Onze Tarieven 

Aanzet + wassen knippen föhnen

€ 111,00

Hele kleur + folies + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 130,00

Hele kleur + folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 151,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 130,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 156,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 156,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 207,00

Wassen knippen

€ 42,00

Wassen knippen drogen

€ 48,00

Wassen knippen föhnen

€ 57,00

Wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 68,00

Wassen föhnen

€ 35,00

Wassen föhnen (lang haar)

€ 46,00

Heren knippen

€ 35,00

Permanent + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 111,00

Permanent + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 142,00