Onze Tarieven 

Aanzet + wassen knippen föhnen

€ 103,00

Hele kleur + folies + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 120,00

Hele kleur + folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 141,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 120,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 147,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 147,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 194,00

Wassen knippen

€ 38,00

Wassen knippen drogen

€ 44,00

Wassen knippen föhnen

€ 53,00

Wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 64,00

Wassen föhnen

€ 31,00

Wassen föhnen (lang haar)

€ 42,00

Heren knippen

€ 31,00

Permanent + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 100,00

Permanent + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 132,00