Onze Tarieven 

Aanzet + wassen knippen föhnen

€ 107,00

Hele kleur + folies + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 124,00

Hele kleur + folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 147,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 124,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 153,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 153,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 202,00

Wassen knippen

€ 40,00

Wassen knippen drogen

€ 46,00

Wassen knippen föhnen

€ 55,00

Wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 66,00

Wassen föhnen

€ 33,00

Wassen föhnen (lang haar)

€ 44,00

Heren knippen

€ 33,00

Permanent + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 107,00

Permanent + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 138,00