Onze Tarieven 

Aanzet + wassen knippen föhnen

€ 105,00

Hele kleur + folies + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 122,00

Hele kleur + folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 144,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 122,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 150,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 150,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 198,00

Wassen knippen

€ 39,00

Wassen knippen drogen

€ 45,00

Wassen knippen föhnen

€ 54,00

Wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 65,00

Wassen föhnen

€ 32,00

Wassen föhnen (lang haar)

€ 43,00

Heren knippen

€ 32,00

Permanent + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 102,00

Permanent + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 135,00